Over KBTS

Over KBTS

KBTS is de Koninklijke Berchemse Turn- en Sportkring. Zij biedt kinderen, jongeren en volwassenen een recreatief turn- en sportaanbod in de wijk Pulhof. De verschillende afdelingen van KBTS staan open voor iedereen die voor zijn of haar ontspanning een gezonde inspanning wil leveren.

Bij KBTS geloven we dat iedereen die voor zijn of haar ontspanning een gezonde inspanning wil leveren de mogelijkheid moet hebben om te kunnen sporten op een recreatief niveau, ongeacht leeftijd, geslacht, nationaliteit, beperking, ….

Dit streeft KBTS na door:
● jong en dynamisch van geest te zijn, zelfs na onze 130e verjaardag.
● iedereen, ongeacht herkomst, huidskleur, nationaliteit, taal of geloof, welkom te
heten in onze vereniging waar Nederlands de voertaal is.
● discipline, stiptheid, fair-play en correcte omgangsvormen als leidraad te hanteren.
● haar vele trouwe lesgevers de vrijheid en het vertrouwen te geven om hun trainingen
zelf vorm te geven.
● de verschillende afdelingen van KBTS open te stellen voor iedereen die voor zijn of
haar ontspanning een gezonde inspanning wil leveren
● een jaarlijks sportkamp voor de jeugd te organiseren.